| HEIM | ELDRE JERNALDER |

ELDRE JERNALDER

 
   

I løpet av bronsealderen vart tilgangen på lys og kvit ull større - anten det handla om sortering av ulla eller truleg også medviten avl av sau. Dei eldste tekstilane frå eldre jernalder viser at ein no nyttar seg av dette til å farge ulla i klåre fargar som raudt, blått, lilla, grønt og gult.

Det er dei såkalla myrofferfunna frå Danmark og Tyskland som har gjeve dei viktigaste bidraga til kunnskapen om draktskikken i eldre jernalder. Andre viktige bidrag kjem frå godt bevarte graver som t.d. Evebø og Högom, og brefunn som kjortelen frå Lendbreen i Oppdal.

 

MANNSDRAKT ROMARTID (0-400 e.Kr.)

KVINNEDRAKT FOLKEVANDRINGSTID (500 e.Kr.)

MANNSDRAKT FOLKEVANDRINGSTID (500 e.Kr.)