| HEIM | DRAKT/REPLIKA/FORMIDLINGSREKVISITA | STEINALDER |

STEINALDER

 

I større grad enn for dei seinare periodane, er replika av drakter frå steinalder kvalifiserte gissingar. Desse gissingane er basert på teknologi, klima, flora og fauna i perioden og området, og på stil, snitt, materialbruk og saum hjå historisk kjende jeger-fiskarar.

 

  • MANNSDRAKT